top of page
20190129_124923_edited.jpg

"Je moet het zelf doen,

maar je hoeft het niet

alleen te doen"

Lukt het even niet alleen?

Een verlies of overlijden van een dierbare veroorzaakt verdriet en vaak chaos en verwarring. Het kan veranderingen tot gevolg hebben waardoor het leven anders ervaren wordt. 

Door naar de gebeurtenis te kijken en de waarde te onderzoeken, krijg je meer zicht op je situtatie en in-zicht in jezelf:

Wie ben jij zonder je dierbare, een partner, een baan, goede gezondheid?

Wat is jouw manier om met veranderingen en moeilijke gebeurtenissen om te gaan? 

Wat heb je nodig?

Wat belemmert je? 

Hoe krijg je overzicht in chaos of helderheid in een hoofd vol gedachten?

Hoe kun je niet effectieve gedachten en gedrag los gaan laten? 

Wat geeft je steun of kracht? 

Wat is belangrijk voor jou? 

Waar word je (weer) blij van?

Ik wil een luisterend oor bieden voor je verhaal. 

Ik ga samen met jou kijken naar je verlies of (levens)vraag. En erkennen en verkennen van gevoelens en emoties die het verlies teweeg heeft gebracht. 

Met je onderzoeken welke veranderingen nodig zijn om je leven opnieuw vorm te geven. 

Hoe je het verlies kunt dragen en verweven in je leven. 

En bij een overlijden hoe je je (weer) met jezelf en anderen kan verbinden.

 

Deze in-zichten geven uit-zicht: als je gaat ZIEN wie je BENT en wat je wilt, kun je van daaruit GAAN doen; een plan maken, (kleine) stappen maken, gaan creëren en het leven gaan leven dat jij wenst. 

"Ik ZIE wie ik BEN en GA!"

Ik bied individueel begeleiding aan kinderen en volwassen als ook in kleine groepen. Als je een dierbare verloren bent, kan een lotgenotengroep prettig zijn om ervaringen uit te wisselen. Vooral de herkenning in elkaars' verhalen wordt als steunend ervaren, hoor ik vaak. Het gevoel dat er meer mensen zijn die een soortgelijke gebeurtenis meemaken, schept openheid en vertrouwen om ervaringen uit te wisselen.

Ik begeleid ook kinderen die te maken krijgen met een verlies (bij ziekte of overlijden in het gezin). Dit kan zich uiten in "probleem"gedrag/-situaties of angsten. Ik kan ouder en kind ondersteuning bieden om meer (zelf)vertrouwen te krijgen tijdens de ziekteperiode, de laatste levensfase en na het overlijden. En bij verdriet in combinatie met opvoedingsvraagstukken: hoe doe je dat als ouder? Door bewust te maken wat er is en aandacht nodig heeft, kunnen handvaten aangereikt worden om begrip en inzicht te krijgen. Hierdoor kan opnieuw verbinding gemaakt worden met elkaar.

Als dit je aanspreekt, je meer wilt weten of een afspraak wilt maken, neem dan contact met me op. Dat kan ook voor een (eenmalige) wandelcoaching  of luisterend oor.

Home

Zie Ben Ga Coaching

Van "overleven" naar fijn verder leven na een verlies
bottom of page