top of page

Wat voor ons ligt en wat achter ons ligt,

zijn kleinigheden vergeleken met wat in ons ligt..

Ralph Waldo Emerson

Workshop 

"Verder leven na verlies"

Ik bied deze workshop aan, in kleine groep met minimaal 3 en maximaal 6 deelnemers.

 

Deze workshop bedoeld voor mensen die een dierbare verloren hebben en hierover ervaringen uit willen wisselen met mensen die hetzelfde is overkomen. Voor mensen die stil willen staan bij hun verdriet en ook in beweging willen komen, verder willen gaan. Mensen die de wandeling willen maken van "overleven naar verder leven". Hoe rouw je? Hoe geef je na een verlies weer invulling aan je leven? Hoe doe je dat?

 

In 4 bijeenkomsten van 1,5 tot 2 uur wordt ingegaan op: wat is er gebeurd en welk effect heeft dat op mij en mijn leven? Deze workshop geeft handvaten om inzicht in jezelf te krijgen: t.a.v. omgaan met emoties, acceptatie, verwerken, “loslaten”, “doorleven”, omgaan met “NU”, van “overleven naar leven”, het (her)krijgen van levenslust. Zodat je je weer beter verbonden voelt met jezelf en het leven. Om van daaruit weer de verbinding met anderen te kunnen maken.

Iedere bijeenkomst staat een thema centraal. De invulling en oefeningen zijn individueel en op eigen ervaring en ontdekking gericht. Vooraf aan de eerste bijeenkomst vindt een kennismakings- en intakegesprek plaats en worden individuele wensen en behoeften geinventariseerd. Tijdens de 4 bijeenkomsten worden onderling ervaringen en belevingen uitgewisseld. Na 2 bijeenkomsten en na afloop vindt een individueel gesprek plaats waarin dieper ingegaan kan worden op specifieke vragen of thema(s). Ik werk in kleine groepjes van minimaal 3 tot maximaal 5 deelnemers.

Wat ik het meest hoor over lotgenoten-contact is:

 

"we hebben aan een half woord genoeg"

"de herkenning in elkaars' verhalen is fijn en steunend"

"door het contact met anderen die in dezelfde situatie zitten, heb ik het gevoel dat ik er minder alleen in sta en dat steunt me als ik het moeilijk heb. Ik moet het zelf doen, maar ik hoef het niet alleen te doen"

Home

Zie Ben Ga Coaching

Van "overleven" naar fijn verder leven na een verlies
bottom of page