"While we teach our children all about life, our children teach us what life is all about"

Angela Schwindt

Kind(eren)/Jongeren en Rouw

Is in jullie/jouw gezin een dierbare persoon ernstig ziek of overleden? Dit is voor iedereen een ingrijpende gebeurtenis. Kinderen en jongeren gaan anders om met overlijden, verlies en verdriet. Dit kan voor volwassenen soms de vraag oproepen of het goed gaat met hun kind(eren) en hoe ze het beste om kunnen gaan met hun kind in rouw. Vooral als je zelf ook verdriet hebt, kan dit als zwaar ervaren worden.


Zit je kind niet lekker in zijn/haar vel?

Vertoont je kind ander gedrag?

Slaapt of eet hij/zij slechter?

Hoor je je kind regelmatig klagen over (buik- of hoofd)pijn? 

Heeft hij/zij moeite met het uiten van emoties?

Zie je dat je kind sneller angstig is?

Of heeft je kind (levens)vragen waar je geen antwoord op hebt of niet weet hoe je daarop kan reageren?

Bij deze of andere vragen rondom het ziekteproces van een ouder, afscheid en rouw van uw kind kan ik zowel jou, de ouder(s) daarin begeleiden, als je kind(eren).

Er vindt eerst een verkenningsgesprek met jou/jullie plaats. Daarin wordt gekeken wat de vraag is en waar begeleiding bij gewenst is. Op basis daarvan wordt een overeenkomst gemaakt waarin afspraken staan over het aantal sessies en de vorm van begeleiding. Hierbij zijn verschillende varianten mogelijk:

Wil jij, de ouder(s), begeleiding bij de vraag over je kind(eren)?

Of een combinatie van sessies met ouder(s), individueel met uw kind en gezamenlijke ouder-kindsessie(s).

In mijn visie is de verbinding tussen ouder(s) en kind(eren) essentieel. Ik vind het dan ook belangrijk om dit in de gesprekken mee te nemen.

Ik werk met diverse creatieve werkvormen en sluit daarbij aan op wat past bij het kind. Dit kan tekenen, schilderen, schrijven of bewegen zijn.